Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх, Эрүү, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Шүүхийн тамгын газар

 

Нэрс Албан тушаал Өрөөний дугаар Өрөөний утас
1 П.Хишигдаваа Тамгын газрын дарга 213 70342940
2 А.Дөлгөөн Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн 210  
3 С.Амаржаргал Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн   70342204
4 Э.Уянга Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн 211  
5 Л.Баасанбаяр Нягтлан 203  
6  Т.Уугандархан Нярав 203  
  Шүүгч Шүүгчийн туслах Албан тушаал Өрөөний дугаар Өрөөний утас
1 Ё.Бямбацэрэн Ц.Батцэцэг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч 304 70342950
2 М.Хүрэлбаатар Ц.Батцэцэг Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч 302  
3 С.Цэрэндулам М.Баасандорж Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч 307

70342989

70342981

4 С.Цэрэнханд М.Баасандорж Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 308 70342981
5 Ж.Дэлгэрмөрөн Д.Түшигбаяр Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч
314  
6 Г.Мягмарсүрэн Ц.Мичидмаа Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч 309

70342718

70342981

7 О.Одончимэг Б.Азжаргал Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 312 70342981
  Л.Хишигдэлгэр Ж.Ариунжаргал Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 311  
8 Г.Гантуяа Г.Ангирмаа Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч 215 70343102
9 Б.Мөнхжаргал Г.Ангирмаа Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч 208  
10 Д.Элбэгзаяа   Эвлэрүүлэн зуучлагч 108 70342875

Нэвтрүүлэг