2019-08-26-ны өдрөөс 2019.08-31-ний өдрүүдэд хийсэн шүүх хуралдааны тойм

2019-08-26-ны өдрөөс 2019.08-31ий өдрүүдэд хийсэн шүүх хуралдааны тойм

Иргэний хэргийн шүүх хуралдаан зарласанаас

   1.Р.Одням, Р.Оюунчимэг нарын нэхэмжлэлтэй, И.Тулгад холбогдох 6500000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгч нарын нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож,

     2.Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, “Эвсэг сайхан” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

   3.Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, “Хос дэлгэрэх” ХХК-д холбогдох иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

     4.Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нэхэмжлэлтэй, Д.Дэлгэрнаранд холбогдох иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож,

   5.Ч.Ганчимэг, Норжинжав нарын нэхэмжлэлтэй, О.Эрдэнэдалайд холбогдох иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

   6.Р.Дуламжавын нэхэмжлэлтэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

   7.А.Оюунтүлхүүрийн нэхэмжлэлтэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

   8.Ж.Батдоржийн нэхэмжлэлтэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

   9.Ц.Хандсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

   10.Ж.Цэрмаагийн нэхэмжлэлтэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан зарласнаас

     1.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснааршүүгдэгч Н.Алтанхуягийг 600 /зургаан зуу/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600000/зургаан зуун мянга/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж,

     2.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 24.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснааршүүгдэгч Н.Алтанхуягийг 600 /зургаан зуу/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600000/зургаан зуун мянга/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж,

     3. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснааршүүгдэгч С.Ариунжаргалыг 450 /дөрвөн зуун тавь/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу450000 /дөрвөн зуун тавин мянга/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж тус тус шийдвэрлэсэн байна.

Булган аймаг дахь шүүх

Нэвтрүүлэг