2019-09-02-ны өдрөөс 2019.09-06-ны өдрүүдэд хийсэн шүүх хуралдааны тойм

2019-09-02-ны өдрөөс 2019.09-06-ны өдрүүдэд хийсэн шүүх хуралдааны тойм

Иргэний хэргийн шүүх хуралдаан зарласанаас

1.Б.Батбаярын нэхэмжлэлтэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

     2.С.Даваажавын нэхэмжлэлтэй, ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан зарласнаас

  1. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныгбаримтлан шүүгдэгч Э.Ганцогтыг 600 /зургаан зуу/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу600000 /зургаан зуун мянга/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж,
  2. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснааршүүгдэгч Д.Уранчимэгийг 450 /дөрвөн зуун тавь/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450000/дөрвөн зуун тавин мянга/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж,

       3.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгтзааснаар шүүгдэгч Б.Баярмагнайг 300 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ялааршийтгэж,

     4. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснааршүүгдэгч Б.Балбарыг 500 /таван зуу / нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500000/таван зуун мянга/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж,

     5.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснааршүүгдэгч Т.Дамдинг 540 цаг нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар, мөн хуулийн тусгайангийн 17.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 540 цаг нийтэд тустай ажилхийлгэх ялаар тус тус шийтгэж,

    6.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныгбаримтлан шүүгдэгч С.Далхаасүрэнг 500 /таван зуу/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу500.000 /таван зуун мянга/ төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэж тус тус шийдвэрлэсэн байна.

Булган аймаг дахь шүүх

Нэвтрүүлэг