2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 09-р дүгээр сарын 27-ны өдрийг дуустал хугацаанд хийгдэх иргэний шүүх хуралдааны зар

улган аймаг дахь Сум дундын

иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

ерөнхий шүүгч              Г.Мягмарсүрэн

2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 09-р дүгээр сарын 27-ны өдрийг дуустал хугацаанд

хийгдэх иргэний шүүх хуралдааны зар

д\д Шүүх бүрэлдэхүүн Нэхэмжлэгч Хариуцагч Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч Бие даасан шаардлага гаргаагүй гуравдагч этгээд, гэрч, шинжээч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, хугацаа Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
1 О.Одончимэг М.Батбаатар       Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2019-09-23

09:30

Т.Батсайхан
2 О.Одончимэг Б.Өнөржаргал       Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2019-09-23

09:50

Т.Батсайхан
3 О.Одончимэг Р.Энхцэцэг       Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2019-09-23

10:10

Т.Батсайхан
4 Г.Мягмарсүрэн Х.Солонго Ө.Эрдэнэбат     Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай

2019-09-23

10:30

Т.Батсайхан
5 Г.Мягмарсүрэн Э.Түмэнцэцэг А.Түвшинбуурал     Гэрлэлт цуцлуулах тухай

2019-09-23

11:30

Т.Батсайхан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
6 О.Одончимэг “Орхон Мандал” ХХК Л.Нарантуяа “Ангийсдүв” ХХК

Нэм өм М.Даваасүрэн

Хар ит төо О.Сарантуул

  7.209.510 төгрөг гаргуулах тухай

2019-09-23

14:30

Т.Батсайхан
7 Г. Мягмарсүрэн Ж.Энхтуяа Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар Нэх өм М.Даваасүрэн   Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийлгэх тухай

2019-09-24

10:00

Т.Батсайхан
8 Г.Мягмарсүрэн М.Цэнгэл       Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2019-09-24

12:30

Т.Батсайхан
9 Г.Мягмарсүрэн Д.Янжмаа     Прокурор Нөхөх олговор гаргуулах тухай

2019-09-26

10:00

Т.Батсайхан
10 Г.Мягмарсүрэн Г.Бямбасүрэн     Прокурор Нөхөх олговор гаргуулах тухай

2019-09-26

10:30

Т.Батсайхан
11 Г.Мягмарсүрэн

Д.Долгорсүрэн

Д.Дамдиндорж

Д.Цэрэнчимэд

 

ит төл

И.Тулга

Прокурор Нөхөх олговор гаргуулах тухай

2019-09-26

11:00

Т.Батсайхан
12 Г.Мягмарсүрэн Ц.Наранцэцэг     Прокурор Нөхөх олговор гаргуулах тухай

2019-09-26

11:30

Т.Батсайхан
13 Г.Мягмарсүрэн Ч.Отгон     Прокурор Нөхөх олговор гаргуулах тухай

2019-09-26

12:00

Т.Батсайхан
14 О.одончимэг О.Буянжаргал Г.Олзбаярт     Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах

2019-09-27

10:00

Т.Батсайхан
15 О.Одончимэг “Баянбургуул” хоршоо С.Гэрэлтуяа

Нэх ит төл Б.Энхжаргал,

Нэх өм Б.Энхтуяа

  14149310 төгрөг гаргуулах тухай

2019-09-27

11:00

Т.Батсайхан
16 О.Одончимэг Ш.Марууш Д.Баяраа

Нэ өм

Д.Гочоо

  5.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

2019-09-27

14:30

Т.Батсайхан
17 Г.Мягмарсүрэн Н.Оюун-Эрдэнэ М.Эрдэнэдаваа

Нэх өм Д.Гочоо

Хар өм М.Даваасүрэн

  Гэм хорын хохирол 10.000,000 төгрөг гаргуулах тухай

2019-09-27

15:30

Т.Батсайхан

Хурлын тов гаргасан                                    С.Амаржаргал

Нэвтрүүлэг