2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрүүдийн Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны зар

Булган аймаг дахь Сум дундын

Эрүүгийн хэргийнанханшатнышүүхийн

Ерөнхий шүүгч                      С.Цэрэндулам

2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрүүдийн

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны зар

Огноо Танхим

Төрөл

/нээлттэй,

хаалттай/

Шүүгчийн

нэр

Зүйл хэсэг

Шүүгдэгчийн

нэр

Улсын яллагч Бусад оролцогч
1

2019.09.23

09:30

Эрүүгийн танхим /нээлттэй/ С.Цэрэндулам

ЭХТА

11.6-1

Д.Батбулган М.Сайнзаяа Хохирогч Ш.Эрдэнэбат
2

2019.09.23

11:30

Эрүүгийн танхим /нээлттэй/ С.Цэрэндулам

ЭХТА

27.10-3

Ч.Сосорбурам Д.Сүрэнхор Хохирогч В.Саранчимэг
3 2019.09.23 1430 Эрүүгийн танхим /хаалттай/ С.Цэрэндулам ЭХТА-н 12.1-2.1 А.Төрмөнх, Б.Батлхагва Д.Сүрэнхор Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч О.Сарантуул, Э.Ганбат, Ж.Шинэжаргал, хохирогч Иванова Львовна Екатерина, Ловрентьева Ирина Владимиро, хохирогчийн өмгөөлөгч Ж.Эрдэнэбаатар,
4

2019.09.23

1500

Эрүүгийн танхим

Урьдчилсан

хэлэлцүүлэг

Нээлттэй

С.Цэрэнханд ЭХТА-н ..11.6-1- Б.Алдар М.Сайнзаяа Хохирогч О.Машлай, Б.Наранбаатар шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Э.Алтан-Уяа,
5 2019.09.25 1000 Эрүүгийн танхим

/Хаалттай/

С.Цэрэнханд

С.Цэрэндулам

Ж.Дэлгэрмөрөн

ЭХТА

12.1-4

О.Одзориг

Б.Жавхлантуяа

Ж.Болорпүрэв

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Р.Цэрэнханд, Ц.Энхтуяа, Насанд хүрээгүй хохирогч Б.Отгонтэнгэр, хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч П.Баасансүрэн,

Шинжээч Ж.Гэрэлмаа

6

2019.09.25

1500

Эрүүгийн танхим

Урьдчилсан

хэлэлцүүлэг

Нээлттэй

С.Цэрэнханд ЭХТА-н 11.6-2 Ч.Ариундалай Д.Сүрэнхор Хохирогч П.Чимэгээ, Г.Бадарч, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч П.Ган-Очир,
7 2019.09.26 1000 Эрүүгийн танхим

/Хаалттай/

С.Цэрэнханд

С.Цэрэндулам

Ж.Дэлгэрмөрөн

ЭХТА

12.1-4

Л.Эрдэнэбилэг

Ц.Идэрмөнх,

Б.Жавхлантуяа

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Х.Оюунбат, Насанд хүрээгүй хохирогч Б.Отгонтэнгэр, хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Б.Ариунзаяа.
8

2019.09.27

1000

Эрүүгийн танхим /Нээлттэй/ Ж.Дэлгэрмөрөн ЭХТА-н 27.10-4-4.1 Ш.Ариунцэцэг Д.Сүрэнхор Хохирогч Ч.Нэргүй, хохирогчийн өмгөөлөгч Г.Гочоо, шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Ж.Хандсүрэн,
9 2019.09.27 1430 Эрүүгийн танхим /Нээлттэй/ Ж.Дэлгэрмөрөн ЭХТА-н 24.6-1 М.Цэвэгдаш, Ч.Насанжаргал Д.Сүрэнхор Хохирогч Б.Пүрэвцэрэн, шүүгдэгч нарын өмгөөлөгч Ж.Шинэжаргал
10 2019.09.27 1600 Эрүүгийн танхим /Нээлттэй/ Ж.Дэлгэрмөрөн ЭХТА-н 24.6-1

Г.Батдорж

Д.Сүрэнхор

Хохирогч А.Ганшагай

11 2019.09.27 1700 Эрүүгийн танхим /Нээлттэй/ С.Цэрэндулам ЭХТА-н 27.10-3 Ц.Аръяа Д.Сүрэнхор Яллагдагчийн өмгөөлөгч Ц.Тодгэрэл, хохирогч Г.Долгорсүрэн, Н.Содном

Нэвтрүүлэг