2019-09.23-ны өдрөөс 2019.09.27-ны өдрүүдэд хийсэн шүүх хуралдааны тойм

2019-09.23-ны өдрөөс 2019.09.27ы өдрүүдэд хийсэн шүүх хуралдааны тойм

Иргэний хэргийн шүүх хуралдаан зарласанаас

   1.Д.Энхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

     2.М.Батбаатарын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

   3.Б.Өнөржаргалын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

   4.М.Цэнгэлийн ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

     5.Ж.Баатарын ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

     6.Э.Т-гийн нэхэмжлэлтэй, А.Т-д холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

     7.Д.Янжмаагийн нэхэмжлэлтэй, нөхөх олговор гаргуулах иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

     8.Г.Бямбасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, нөхөх олговор гаргуулах иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

     9.Д.Долгорсүрэн, Д.Дашдорж нарын нэхэмжлэлтэй, нөхөх олговор гаргуулах иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж,

     10.Ц.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй, нөхөх олговор гаргуулах иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

     11.Ч.Отгоны нэхэмжлэлтэй, нөхөх олговор гаргуулах иргэний хэргийн шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан зарласнаас

     1.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1-д зааснаар шүүгдэгчБ.Батбулганыг 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500000 төгрөгөөр торгох ялаар

шийтгэж,

     2.Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1-д зааснаар шүүгдэгчБ.Алтангэрэлийг 450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450000 төгрөгөөр торгох ялаар

шийтгэж,

Булган аймаг дахь шүүх

Нэвтрүүлэг