2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийг дуустал хугацаанд хийгдэх иргэний шүүх хуралдааны зар

Булган аймаг дахь Сум дундын

иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн

ерөнхий шүүгч              Г.Мягмарсүрэн

2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийг дуустал хугацаанд

хийгдэх иргэний шүүх хуралдааны зар

д\д

Шүүх бүрэлдэхүүн Нэхэмжлэгч Хариуцагч Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, өмгөөлөгч Бие даасан шаардлага гаргаагүй гуравдагч этгээд, гэрч, шинжээч Нэхэмжлэлийн шаардлага Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, хугацаа Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
1 Г.Мягмарсүрэн Т.Цогтсайхан       Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2019-10-01

10:00

Т.Батсайхан
2 Г.Мягмарсүрэн Б.Батбаяр       Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2019-10-01

10:20

Т.Батсайхан
3 Г.Мягмарсүрэн С.Бямбасүрэн       Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

2019-10-01

10:45

Т.Батсайхан

Хурлын тов гаргасан                                    С.Амаржаргал

Нэвтрүүлэг