Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл эхэллээ

Шүүхийн нягтлан бодогч нар Засгийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайланд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн тайланг нэгтгүүлэх бэлтгэл хангах, хөрөнгийн дахин үнэлгээг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах ажлаар 2019 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс 18-ны өдрүүдэд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байранд ажиллах юм.

Энэ удаад нийслэл, орон нутгийн нийт 42 нягтлан бодогч нар оролцож байна.

Уг ажлын хүрээнд Сангийн яамны нягтлан бодох бүртгэлийн газар, Шүүхийн санхүү, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн баталгааг хангах газраас мэргэжил арга зүйн чиглэл зөвлөгөө өгч ажиллана.

Нэвтрүүлэг